خوب
76% (2519 رای)
متوسط
11% (355 رای)
ضعیف
13% (419 رای)
تمام آرا: 3293