خوب
76% (2534 رای)
متوسط
11% (357 رای)
ضعیف
13% (422 رای)
تمام آرا: 3313