خوب
77% (2541 رای)
متوسط
11% (357 رای)
ضعیف
13% (422 رای)
تمام آرا: 3320