خوب
77% (2469 رای)
متوسط
11% (342 رای)
ضعیف
13% (414 رای)
تمام آرا: 3225