خوب
77% (2462 رای)
متوسط
11% (338 رای)
ضعیف
13% (414 رای)
تمام آرا: 3214