خوب
76% (2479 رای)
متوسط
11% (347 رای)
ضعیف
13% (415 رای)
تمام آرا: 3241