خوب
77% (2496 رای)
متوسط
11% (349 رای)
ضعیف
13% (416 رای)
تمام آرا: 3261