خوب
77% (2512 رای)
متوسط
11% (351 رای)
ضعیف
13% (418 رای)
تمام آرا: 3281