معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان هشدار داد که هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی با ضربه‌ای عافلگیر کننده پاسخ داده خواهد شد.
1398/06/06 - 11:03