استراتژی دشمن در شبکه های اجتماعی

 

 

 

مفهوم «نفوذ» به شکلی که امروز در کشور مطرح است به‌طور مشخص در طی سال‌های پس از گسترش ابزار و شبکه‌های ارتباطی پدید آمد. در واقع، هر چند موضوع نفوذ در گذشته در مفهوم کلی آن به معنای تحمیل اراده به دیگران از طریق روش های غیر اجبارآمیز، همیشه وجود داشته است، اما در دوران اخیر، نفوذ به عنوان یک «پروژه» مورد توجه جدی دشمن قرار گرفته است. پیش فرض های موجود در پردازش مفهوم نفوذ در دوره اخیر بر این اساس است که برنامه های نظامی و اقتصادی دشمن علیه ایران به شکست انجامیده و از همین رو دشمن تلاش دارد از شبکه های ارتباطی مجازی همچون تلگرام به عنوان دریچه نفوذ خود بهره برداری کند تا اهداف سیاسی و فرهنگی خود را در اشکال متفاوت از گذشته پیش ببرد.
در همین راستا، پرونده های قضائی که در زمینه های مختلف نفوذ پیرامون برخی شبکه های اجتماعی و افراد مرتبط با آنها تشکیل شده از برخی ویژگی های مشترک برخورداند که حاکی از وجود یک برنامه و اراده از سوی دشمن برای نفوذ در مردم و همچنین عرصه های حساس کشور است؛ بطوریکه ایجاد کانال ها و شبکه های اجتماعی سازماندهی شده، تزریق پول های هنگفت از روش های پیچیده و غیرقانونی به آنها، وجود ردپای سرویس های جاسوسی آمریکایی و برخی کشورهای غربی در این شبکه ها، فعالیت هرمی شبکه های نفوذ اجتماعی و اتصال آن به سرشاخه های خارجی بطوریکه شناسایی آن دشوار باشد، از جمله ویژگی های مشترک این دسته از پرونده ها بوده اند که علاوه بر ابعاد اجتماعی و سیاسی، از کارکردهای امنیتی برای دشمن همچون جاسوسی، تبادل اطلاعات و ... نیز برخوردارند.
 براین اساس، فعالیت گسترده کانال ها و شبکه های اجتماعی با عناوین و محتوای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... بدون معرفی سرشاخه ها، منابع تامین هزینه ها و دریافت محتوا و اطلاعات آنها می تواند حاکی از وجود یک شبکه پیچیده از حامیان و سرمایه گذاران پشت پرده ای باشد که برخی از آنها مستقیما از خارج از کشور هدایت می شوند و برحی دیگر در داخل و به نیابت از دشمنان وظیفه حمایت، اداره و مدیریت این شبکه ها را برعهده دارند. پیاده نظام و مجریان این کانال ها و شبکه های ارتباط اجتماعی نیز عمدتا افراد عادی و ساده لوحی هستند که به اشکال مختلف به دام دشمن افتاده و آگاهانه یا از روی جهل و بی خبری، به سخن پراکنی، اشاعه دروغ، ایجاد التهاب و تبلیغ ارزش های ضد دینی و اصول انقلابی اقدام می کنند. اهمیت محتوای این کانال ها به دلیل تعداد زیاد کاربران شبکه های اجتماعی است که در دراز مدت می تواند تاثیر بسیار مخربی بر اصول و ارزش های بنیادین کشور داشته باشد.
بنابراین نفوذ شبکه های اجتماعی، مفهومی بسیار وسیع تر دارد که حوزه عملیاتی آن هم عمدتا جامعه و مردم هستند و به افراد و جریان ها محدود نمی شوند. همچنانکه، در واقعیت مفهوم نفوذ، یک مولفه اساسی وجود دارد که چندان محل مناقشه نیست و آن وجود یک «دشمن» است که میخواهد اهداف خود را به واسطه نفوذ در جامعه مورد هدف پیش ببرد، اما در زمان های مختلف با توجه به شرایط و تحولات اجتماعی، ابزارها و بسترهای نفوذ خود را تغییر می دهد. همچنانکه امروز به دلیل استقبال گسترده مردمی، یکی از ابزارهای نفوذ دشمنان همین شبکه های اجتماعی تلقی می شود.
براین اساس، اگرچه روش های نفوذ فردی همچون جاسوسی و... که براساس آن فردی از جبهه دشمن به جبهه خودی ها وارد می شود در راستای اهداف مورد نظر خود اقدام می کند، دارای اهمیت است، اما ابعاد این نوع از نفوذ محدود بوده و مقابله با آن به مراتب ساده تر از نوع جدید نفوذ یعنی نفوذ گسترده شبکه های اجتماعی است، که به واسطه آن دشمن به اشکال مختلف اقدام به ایجاد شبکه های ارتباطی در کشور و جریان سازی در جبهه خودی می کند. چنانکه بر اثر این نوع از نفوذ، بخشی از نیروهای خودی خواسته یا ناخواسته به ابزار دست دشمن برای رسیدن به اهدافش تبدیل می شوند. بنابراین در این شکل از نفوذ، دشمن اقدام به سربازگیری از جبهه مقابل خود می کند و با کمترین هزینه و خطر اهداف خود را پیش می برد، همچنانکه امروز، بسیاری از افراد با آگاهی یا بدون آگاهی، نقش سربازان دشمن را در کانال های تحت حمایت دشمن در شبکه های اجتماعی ایفا می کنند، کانال هایی که هدف نهایی آنها، زیر سوال بردن ارزش های اسلامی، انقلابی و ایرانی به منظور ایجاد زمینه های نفوذ مستقیم دشمن در کشور است.
در مجموع باید گفت با گسترش ابزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی، راه های نفوذ شبکه ای دشمن در داخل کشور بسیار تسهیل شده است. در واقع، اینترنت و شبکه های اجتماعی بستری را فراهم کرده اند که دشمنان با هزینه ها و با ریسک های امنیتی کمتر، از آنها برای اهداف مورد نظر خود استفاده می کنند. اهدافی که اگرچه با مضمون های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دنبال می شوند، اما مقصود نهایی آنها، نفوذ امنیتی و زیر سوال بردن مشروعیت نظام، رهبری و سایر مسئولان است. بنابراین می توان گفت که دشمن توانسته است در بستر شبکه های اجتماعی به راحتی وارد خانه های مردم شده و اهداف خود را دنبال کند. از همین رو نیز شاهد مخالفت همه جانبه ها دشمنان با فیلتر شدن شبکه های اجتماعی خارجی همچون تلگرام و به تبع آن، تشویق مردم به استفاده از فیلترشکن ها هستیم.

 

افزودن دیدگاه جدید

کد امنیتی

این قسمت برای تشخیص انسان از روبات ها می باشد

8 + 5 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.